24 thoughts on “🔺512-Mua sắm Gia dụng Tại Low' and Menard

  1. Có tiền là mua , thích cái nào mua cái đó, không suy nghĩ tính toán. Nhà Nhân Lỳ trang trí nhiều đèn mới đẹp.

  2. Đù mạ.. cái đất nước tư bản giãy chết mà môi trường nó sạch sẽ thoáng mát, mua sắm thì thứ mạ gì cũng có 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *