9 thoughts on “06/ Hội chợ – mua sắm – ẩm thực -Việt Nam-thai lan – gian hàng – ăn uống cô em thái – rất dễ thương

  1. Hội chợ mua sắm , ẩm thực việt nam và thái lan rất lớn hôm trước tổ chức long xuyên an giang mình đac đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *