13. Hàm đếm số lần lặp lại nhiều nhất của một giá trị trong hàng hoặc cột trên Excel– Hàm COUNTLONGEST để đếm số lần lặp lại nhiều nhất của 1 giá trị trong 1 hàng hoặc cột đơn của Excel.
– Lưu hàm dưới dạng file Excel Addin để tái sử dụng trong các file Excel khác.

Like trang để được chia sẻ nhiều hơn nhé:

————————-
Code ở trong bài viết nhé mọi người:

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *