1 thought on “[29] Cần Xiết Lực | Cờ Lê Lực | Cách xiết ốc vít đúng tiêu chuẩn lực đối với các thiết bị dầu khí

  1. Mình sử dụng và tham khảo video trên mạng, nên để lại số điện thoại của bạn mà làm video đó, và bán thiết bị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *