35 thoughts on “4 BÁT 40 CÙNG ĐẬP: PHÊ THẤY BÀ CỐ LUÔN: LOA MỸ PEVEY 4XT

  1. Cái ông Cương này hay có hàng độc, nói cũng hay. Thiên hạ nhiều A rơi tiền vào túi ông Cương !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *