44 thoughts on “7 Công Chúa câu chuyện cổ tích – Truyện cổ tích việt nam – Hoạt hình

  1. Lọ lem nhớ mẹ thì ở nhà đi cũng ham hố nhảy nhót vs hoàng tử🤔
    Vậy mà nói nhớ mẹ thương mẹ ..v..v

  2. 😁😁😁💖💖💖💗💗💗💗😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

  3. 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  4. Mình rất thích chuyện công chúa ngủ trong rừng và chuyện nàng bạch tuyết hay lắm🌸🌸

  5. 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍒🍒🍎🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍉🍉🍉🍉🍑🍑🍊🍊🍊🍍🍋🍏🍏🍏🍐🥝🍐🍐🍈🍈🥥🥥🍇🥝🥝🍇🌷🌷🌺🌷🌷🌷🌷🌹🌹💐🥀🌸🏵️🌻🌼🌼🌺🥀🥀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *