34 thoughts on “7 đêm khoái lạc

  1. Bên em trời nắng rồi à, bên anh thì vẫn mưa
    Em có người khác rồi à, còn anh thì vẫn chưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *