8 thoughts on “7 Viên Ngọc Rồng Z Kai Chương Cuối – Tập 2 | Goten Và Trunk Biến Thành Siêu Saiyan

  1. Mấy bạn ơi giúp mik với cho mik hỏi drangon ball là phần 1 còn p2 là drangon ball kai còn p3 tên gì vại huhu😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *