Anh Cường Ba Cu đau bệnh gắng gượng đi phát cơm từ thiện không ngờ gặp cảnh phức tạp nàyAnh Cường Ba Cu, tức Nguyễn Thanh Cường cứ đều đặn 5 ngày trong tuần tổ chức phát cơm từ thiện tại trước bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Trong thời gian…

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *