3 thoughts on “Audio Thiên long bát bộ, Phần 8

  1. phần này đọc chán vậy giọng nam đều đều chả có tí cảm xúc j luôn lồng quả nhạc vàng vào nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *