35 thoughts on “Bạch Tuyết và bảy chú lùn

  1. chú lùn mặt áo màu hồng kiêu căng và nhắc gan quá đi mất😒😱😠😡😽😼🙀😿🙉🙊🙈😎😱phải chi lúc đó bạch tuyết đừng có ăn quả táo đỏ đó 🍎thì đâu có phải ngủ một giấc ngủ dài

  2. Hay quá thích nhất là chuyện này 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *