19 thoughts on “Bài 1: Code phần mềm quản lý bán hàng C#

  1. Cho e hỏi là bảng DOI_TAC có truy vấn đến bảng phiếu bán hàng và phiếu mua hàng k ạ.Vì e thấy MA_ST của TABLE DOI_TAC là khóa chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *