1 thought on “Bài 5: Mua hàng trên Purse bằng 02 cách.

  1. dạ thầy, trong các tỉ lệ chiết khấu e thấy thay đổi mỗi estimate delivery, ngoài điều đó ra điều gì khiến các shoper thay đổi tỉ lệ đó ko ạ (tại e thấy trong market rất đa dạng các tỉ lệ ) tks thầy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *