11 thoughts on “Bán combo máy phát điện nhật nội địa mới tinh giá rẻ bèo điện thoại 0918154444.

  1. Đấu thế buồi nào đc 2 thằng k biết gì về điện chém với nhau . Đấu đc thì cũng giảm nửa còn 2.5kw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *