18 thoughts on “Bán kết bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2017: Thông tin LVPB vs Bình Điền Long An

  1. e chịu không biết hết người rồi đâu mà để cái ông blv này nói vậy 😂😂😂😂 cả giải luôn 🙂 giọng nghe chối tai vãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *