Bị béo phì, Giám đốc hàng ngày bơi qua sông đi làm suốt 11 năm | VTC14VTC14 | BỊ BÉO PHÌ, GIÁM ĐỐC HÀNG NGÀY BƠI QUA SÔNG ĐI LÀM SUỐT 11 NĂM Thông tin về một vị giám đốc 53 tuổi tại Trung Quốc, quyết tâm bơi 2.2km …

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://3dcoffeeshop.com/category/suc-khoe/

Author: georgiannaoby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *