Bình Ba tourTỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM ĐỂ LÀM VIDEO:
● PROSHOW PRODUCER:
V5: + Full Crack:
+ Portable (Không Cần Crack):
V6: + Full Crack:
+ Portable (Không Cần Crack):
V7: + Full Crack:
+ Portable (Không Cần Crack):
V8: + Full Crack:
+ Portable (Không Cần Crack):
V9: + Full Crack:
+ Portable (Không Cần Crack):
– Hướng dẫn Crack Proshow Producer 9.0:
– Xử lý lỗi xuất Video “ILLEGALLY”:
– Xử lý lỗi xuất Video ” Low Memory” quá tải RAM:
– Làm Backgruond lặp lại trong layer( LOOPING):
– Xóa nền 1 màu BG( Chrome key):
– Proshow ko cho thêm nhạc hay video khi tên nhạc/video có dấu và tiếng việt,
để tên video xuất ra có dấu và tiếng việt ko xuất dc.
– Xuất video dọc, vuông trong proshow: và

● AEGISUB:
+ Link :
+ VSFilterMod 32 và 64 bit:
+ FX Karaoke:

● VIRTUALDUB:
+ Link:
+ K_lite Code 995:

● BLUFFTITLER:
+ Link:

● FONT CHỮ:
+ Link:

● ADOBE AFTER EFFECT:
+ CC 2017: ( 64bit)

● ADOBE PHOTOSHOP:
+ CC 2017:
+ CC 2015:

● ADOBE PREMIERE PRO:
+ CC 2017:

● ADOBE FLASH PROFESSIONAL:
+ CC 2015:

● ADOBE AUDITION 1.5:
+ Link:

● FL Studio Producer Edition 12:
+ Link:

● Sony Vegas 14 Pro:
+ Link:

● Anime Studio Pro 12( MOHO):
+ Link:

● OBS Studio (phần mềm Live stream):
+ Link:

● Format Factory( phần mềm đổi đuôi):
+ Link:

● Camtasia Studio 8.6 Full Crack
+ Link:

● Kara Title Maker (phần mềm làm karaoke chuyên nghiệp):
+ link:
● KBuilder3.5 (phần mềm làm karaoke):
+ Link:
● KaraFunStudio1.20 (phần mềm làm karaoke):
+ Link:

● Xara 3D ( phần mềm làm logo 3D)
+ Link:

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *