Bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi | QTVQTV | Vắc xin bại liệt được uống bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi ở các vùng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 16/4.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://3dcoffeeshop.com/category/suc-khoe/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *