5 thoughts on “Búp bê ma – Phim ma hàn quốc 2019

  1. Phim này có lúc ghê có lúc buồn nhưng cô bé búp bê đó thật tốt bụng và bộ phim rất hay cực kì luôn nếu mn thích câu mik nhớ like cho mik nha

  2. đỉ lôn ngu chặt thi chặt mẹ đi đợi con đỉ mẹ no hay gi am no ko chặt
    giêt chêt mẹ đi ngu lôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *