33 thoughts on “CẮC CÙM CUM | NGUYỄN ĐÌNH VŨ | TITI HKT | LIVE LOOPING | COVER

  1. ❤LÁ XA LÌA CÀNH | NGUYỄN ĐÌNH VŨ | LÊ BẢO BÌNH | LIVE LOOPING | COVER https://youtu.be/GHpKlqiNGjk

  2. Rất thích cách anh cover , vừa hát vừa đàn vừa nhảy và thể hiện cảm xúc, cháy với âm nhạc, xem thoã mãn lắm, ai giống toi k?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *