39 thoughts on “Các Trận Chiến Bùn Lầy Lầy Nhất Running Man

  1. Sú bao lần âm mưu vượt biên giới Trung-Triều tiên hồi đó bắt ổng vụ trốn sang nước ngoài là đúng 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *