36 thoughts on “Các Tuyệt Chiêu trong Game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution

  1. gồng hai lần và bấm đánh đó là chiêu cuối còn gồng 1 lần thì đó là chiêu thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *