33 thoughts on “Cách cài đặt Java 8

  1. sao mình tải ko dc?
    mình ấn vào java nó để Run và Canel mình ấn Run rùi đợi không thấy nó dow về

  2. sao mình chạy java không được. mình cũng chưa từng cài java vào thư mục control panel cũng cũng ko thấy java. mình nhấn vào nó tự nhiên tắt luôn!! xin giúp mình

  3. ai giúp mình với:"Khi mình đang tải thì nó cứ chạy mãi , mình chờ đến 1 tiếng nó bảo tải thất bại ai giúp mình "

  4. bạn ơi mình win7 64bit mà khi mình tại về thì bản java nó lại thành bản 32-bit là sao hả bạn ?

  5. bạn ơi sao mình chạy java gần rồi cái nó hiện lên chữ java install did not complete là sao bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *