26 thoughts on “Cách chơi cờ carô luôn thắng#9

  1. Chặn vậy thì lo chẳng thắng ? Toàn để ông ad này mở nước lộ như thế vẫn chặn đâu đâu

  2. 0:10 tôi gặp thế này cả trăm lần nhưng phải nó thằng màu xanh đánh kém, nó phải đánh chiều ngược lại ở hàng chéo, đảm bảo nó đi bạt mạt đến khi ông thua thì thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *