14 thoughts on “Cách chơi RUBIK 2X2 CỰC ĐƠN GIẢN cho người mới bắt đầu !!!

  1. tôi thấy giải cách này là hay nhất nó như tổng hợp MMA bên võ thuật. giải kiểu kia nhanh nhưng phải nhớ 7 trường hợp khác nhau mới giải đc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *