10 thoughts on “Cách chữa bệnh sưng phù bằng râu bắp, rễ tranh và cây ngủ ngày

  1. cám ơn bạn đã chia sẻ video chữa sưng phù bằng d bắp ý nghĩa quá bạn ơi,để mình làm thử

  2. cách chữa bệnh sưng phù bằng rât bắp, rễ tranh và cây ngủ ngày thật là tuyệt vời, chúc bạn phát triển hơn nữa bạn iu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *