13 thoughts on “Cách giải Rubik 2×2 đơn giản

  1. Một số th dùng ct OLL Pll của 3×3 cũng giải dc sau khi lật neu đổi góc chéo thì dùng Pll chữ Y còn đổi dọc thì dùng Pll chữ J , T cũng đúng cái ct kia mình thấy hơi dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *