26 thoughts on “Cách làm ốp lưng điện thoại

  1. Xin chào tất cả các bạn mình là nho khô channel do kênh mình bị wên mk nên mik đã tạo kênh này qua đk cho mik nhé

  2. Mk nghĩ nếu pn dùng một vật cứng nào đấy ở dưới phần dùng lưỡi lam cắt thì sẽ nhanh và ít,phần giấy thừa hơn đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *