3 thoughts on “Cách Nhận Nhiền Phần Quà Từ CKTG 2019 | LOL CKTG 2019 | LMHT #4

  1. Hãy Bình chọn Trước 1h khi các đội tuyển thi đấu nhé nếu ko sẽ bị khóa bình chọn
    Nếu Thấy hay hãy like và share nhé !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *