Cách phục hồi pin và ác quy từ tụ bếp từ 4-12v. Tap1Chế sạc phục hồi bình ắc quy từ (tụ bếp từ 5UF 400V. TỤ kẹo, 223j_ 684j. Nắn cầu điốt .dây mâyso. Lấy từ máy sưới tóc. không có điện 0v khô cạn…

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *