8 thoughts on “Cách sửa lối Facebook load không được trên iPhone

  1. thank bạn, vào fb mượt và k bị lại nữa, fb giờ khá mượt
    6s làm hơi khác tí vào wifi – chọn mạng wifi đang dùng –
    kéo xuống dòng DNS ( Định cấu hình DNS) – chọn thủ công –
    nhập 8.8.8.8, 8.8.4.4 – chọn lưu là ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *