2 thoughts on “Cách tải ứng dụng về iPhone/iPad qua Apple store

  1. Mình tải camera 360 nhưng khi bấm cài đặt thì nó hiên ra bạn cần ios 8.0 trở lên để tải ứng dụng này về vậy thì mình phải làm sao mong bạn trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *