35 thoughts on “Cách tìm kim cương trong minecraft

  1. Cái thằng điên như vậy thì con khác đi ăn trộm không Bạn nào thấy giống thì bấm một like với lại lấy cái cúp đào các là sao hả Cái thằng điên kia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *