12 thoughts on “Cách vào sever HYPIXEL|5 SEVER VIỆT NAM HAY NHẤT-MINEHOT-MINEGG-MNF-AEMINE-MINEFC

  1. Khi bạn chơi minecraft thấy đồ họa chán quá thì hãy cài resource pack vào
    Link video Hướng dẫn cài resource pack :https://www.youtube.com/watch?v=XiA9XuZ1-YU&lc=z22zx13pszmuzzvwm04t1aokgdruszyicnlheyeouaqcrk0h00410.1564902115123295

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *