Cài SQL SERVER 2008 R2 Express with SP2 trên Windows Server 2008Hướng dẫn cài SQL SERVER 2008 R2 Express with Service Pack 2 trên Windows Server 2008.

– Download SQL SERVER 2008 R2 Express SP2 tại link trang chủ của Microsoft:
– Xem thêm Cài SQL SERVER 2012 Express tại link:
– Cài SQL SERVER 2014 Express:
Trong quá trình cài đặt sql server 2008 r2 mà nó bắt bạn cài Net Frame và Windows Installer thì bạn cứ bấm vào link để download và cài đặt, sau khi cài đặt xong bạn khởi động lại máy và bấm cài đặt lại từ đầu nhé. Toàn bộ link download mình để ở dưới đây.

Link download .Net Framework 3.5 SP1 :

Link download Microsoft Windows Installer 4.5:

Link download Windows PowerShell 2.0 and WinRM 2.0 for Windows Server 2008 (KB968930):

Video được hướng dẫn cài SQL server 2008 R2 trên máy chủ ảo windows server 2008 R2 nên chạy hơi chậm, bạn có thể next đến đoạn cần xem cho nhanh.

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *