7 thoughts on “Cần siết lực kingtony – Tay vặn khóa lực – Force lock – Force tightening Kingtony – Đam Mê – Passion

  1. Xin chào.bạn mua cần siết đó ở cửa hàng nào và giá bao nhiêu tiền. Mình muốn mua một cây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *