26 thoughts on “Cắt tóc ngắn đẹp 2019

  1. sau khi ở tiệm về cứ muốn giữ nguyên thế , không gội 😀
    vì tự làm ở nhà , tóc không đẹp như lần đầu nữa … hic …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *