Câu Lăng Đuôi Đỏ và Chép khủng sông Đồng Nai, ngày bội thu của anh em Bình ThuậnNay ngày thứ 3 mình qua La Ngà – Định Quán- Đồng Nai săn Lăng Đuôi đỏ và Chép, cũng xém mất cần mấy lần, cũng được kha khá, thứ 7 kéo anh em qua đại.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *