44 thoughts on “Chọi Gà 2018 – gà Thái Lan chiến gà Phú Xuyên

  1. con ô lối chạy kiệu nhưng đòn lại kém , chân k mau , con tía thì lực yếu quá , nếu con tía chân tốt hơn tí thì con ô gục là chắc, bên thái sới to còn chạy được chứ ở vn sới bé chạy bằng mắt
    thế nên mới nói anh em mang gà sang thái đá làm gì gà bên nó toàn kiệu lối ng bỏ mẹ , nó mà sang Việt Nam thì gà thái nát cốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *