16 thoughts on “Chuẩn bị gà chơi tết nhé. A e xem tham khảo. Có nhu cầu liên hệ với mình nhé

  1. Mọi người xem vui nhe. Mình chỉ quay như vậy thôi. Mình quay sổ đá bị vi phạm vi tắc cộng đồng nhe mọi. Mình bị 1 gậy rồi. Nên sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *