Chuyển Họa Thành Phúc | Phụ lục 1 của sách An Sĩ Toàn Thư* URL danh sách phát:

* Chuyển họa thành phúc (Những câu chuyện có thật và nguyên lý thay đổi số phận, chuyển họa thành phúc)
* Nguyễn Minh Tiến soạn dịch và chú giải

* Nội dung:
– Lời nói đầu
– Bốn điều khuyên dạy của Tiên sinh Viên Liễu Phàm (Liễu Phàm Tứ Huấn)
– Chuyện Du Tịnh Ý gặp thần bếp (Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký)
– Lời Bạt

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

5 thoughts on “Chuyển Họa Thành Phúc | Phụ lục 1 của sách An Sĩ Toàn Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *