4 thoughts on “ĐẶC CẢNH BÁO THÙ 2018 PHIM HÀNH ĐỘNG VÕ THUẬT 18+ Phim Hành Động Xã Hội Đen

  1. đúg là đáh giết xog thì cs đến dọn dẹp bắt bớ nói chung khi bị truy sát chả mog cs cứu giúp mặc dù cs nội gián đã gọi điện báo rồi cs phản ứg wa chậm wa chậm

  2. lm cs chìm tình ng tình ae sống chết đúg là chó ăn mất rồi lm ae nghĩa khí thiệt mạg oan uổng .nhữg thằg mất dạy thì cứ để giag hồ xã hội đen xử đi cho trog sạch xh cs có lm j dc đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *