22 thoughts on “Đặng Văn Phúc – Lừa đảo mua hàng online

  1. Hết chuyện đi nghe mấy đứa này nói, cái hình thức lừa đảo này diễn ra lâu rồi, bây giờ dễ gì lừa được ai nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *