ĐÊM HỘI NGỘ DOANH NHÂN BIZCO GROUP 2018Cơ hội kết nối, giao lưu, giao thương với những giám đốc, CEO và các cấp lãnh đạo đến từ các hội đoàn, Câu lạc bộ. * Cơ hội nhận bảng chứng…

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://3dcoffeeshop.com/category/kinh-doanh/