Đền Quốc tổ Hùng Vương Ở Sài Gòn► 😊theo dõi kênh
Đền thờ vua Hùng (còn được gọi là Đền Hùng vương hay Đền Hùng, trước đây còn có tên Đền Quốc tổ Hùng Vương), là một trong những nơi thờ vua Hùng Vương lâu đời tại saigon. Năm 1926, nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng một ngôi đền mang tên Đền Kỷ niệm (Temple de Souvenir), để tưởng niệm những người Việt tu trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Các bậc đá lên xuống các cửa, hai bên đều có đôi rồng chầu.

source: https://thovn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thovn.net/category/du-lich/

Author: admin

3 thoughts on “Đền Quốc tổ Hùng Vương Ở Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *