16 thoughts on “Đi truyền nước, bé gái 15 tuổi bị bác sĩ hiếp dâm

  1. đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp ..mới còn tồn tại những thằng bác sĩ lang bâm vô đạo đức như vậy ….nhưng đảng và nhà nước này cũng khg cách nào . xóa bỏ hết được .nó có tiền có thời bỏ ra mua chuộc .hối lộ .là xong ..xh ngày nay đầy tham nhũng .

  2. Thật khổ cho cháu rồi…xin nhà nước bổ sung Luật : thiến hết những cơn chó điên nếu xâm hại đến trẻ em!!! (Vì thời gian gần đây đối tượng trẻ em bị xâm hại xảy ra quá nhiều)… không bỏ tù/ chỉ thiến rồi đưa lên thông tin đại chúng là sợ nhất

  3. Da la nghanh y bác si nao co biểu thi. Dam o cung bực nha nước các ngành co trách nhiệm vao cuộc xem co thắt phai su thật nghiệm thật su ran de cho no vao tu. Hết di nhung ke benh hoan nay dam o nay con nguy hiểm nhu bệnh ma tuy nhất la ngành bác si y te nay de nghi. Nha nước vao cuộc tru khu loại bệnh nay cho nhan dan do hoang mang va so hai cho moi nguoi

  4. Đồ chó mé lớn r không dùng não đứa em đó moiws 15 tuổi người ta còn nguyên tương lai bị mầy làm tan nát

  5. -Đ. M nó là đồ súc vật, không còn nhân tính .Điều tra rớt ràng sự việc .Kéo đầu ra bắn liền để làm gương cho kẻ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *