12 thoughts on “Điển Vi Thức Tỉnh – Công Thành Xưng Đế China

  1. Có ai để ý thấy khác khác ko? Bên China giờ ngoài web nó cũng có thể chơi trên điện thoại đấy.

  2. đợi từ hoảng, tst thôi, chắc tst đỡ đc skill tỉnh :))
    con này cứ nghĩ lúc chưa tỉnh thống cao giống hhđ với chu thái, tỉnh r cũng mạnh như 2 con đấy, ai dè…:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *