20 thoughts on “DIY AMPLIFIER TVT. HƯỚNG DẪN THAY COIL LOA TEP 750 THÁI

  1. Khe đó bác dùng lưỡi dao mổ rồi luồn xuyên qua theo sợi dây, xong đổ xăng xylen vào rồi kéo râu coil ra là ok, tôi toàn làm như vậy, treble tương đối tốt mà bác thay dây đồng thì phí quá, dây nhôm dẹp PA củng chỉ có vài chục k sao bác không thay, bác phải dán keo vòng coil trước xong rồi mới hàn dây thì nó mới chuẩn, còn việc vô keo thì lật vòng coil lên dùng kéo trét nhẹ đều trên vòng coil xong rồi bác lật lại đặt vào, xong gia cố thêm vòng trong như bác đả bơm, bảo đảm chuẩn xác 100%

  2. Tôi không biết nên hỏi câu hơi ngu một chút, cái loa này cứ để thế đấu dây vào đánh phải không anh, không cần thùng loa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *