32 thoughts on “Doremon trở về tương lai tập cuối cảm động /Nobita chiến thắng Chaien

  1. huhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭cuối cùng doraemon cũng không đi về tương lai vĩnh viễn

  2. 😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢tội nghiệp nô bi ta quá 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *