3 thoughts on “Dũng Sĩ HESMAN – Huyền Thoại Truyện Tranh Việt

  1. Cảm ơn ông nhiều nha😀😀 nhờ video của ông mà tui mới nhớ đến HesMan,tuổi thơ của tui đó 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *